Share this content
Klik hier voor de Nederlandse versie.

Amsterdam, 6 February 2018 – Startupbootcamp, Innoleaps and The Talent Institute, part of the “We Empower Innovators” ecosystem, announce Peter van Grinsven has joined as CEO The Netherlands as of 1 February 2018. Peter will be responsible for the activities of the Amsterdam office, leading the charge on growth. Startupbootcamp, Innoleaps and The Talent Institute co-founder and global CEO Patrick de Zeeuw will focus on the international expansion plans of the 3 companies.

Peter’s move to the Startupbootcamp family coincides with the organization’s rapid local and international growth. Over the last few years, Startupbootcamp has launched new offices in 10 countries with plans to expand further. At the same time, Innoleaps and The Talent Institute are exploring new opportunities in most of the 17+ cities where Startupbootcamp already has an established presence.

As the former director of corporate development of the Royal Schiphol Group and partner of Boer & Croon, management consultancy, van Grinsven brings experience in the areas of strategy and transformation and talent management.

Co-founder Patrick de Zeeuw comments, “We have been scaling up over the last few years with a focus on “empowering” startups, scale-ups, corporates & talent around the world. We currently have operations on 6 continents and expect to grow our activities by at least 100% in 2018.

Our needs today are quite different from the needs of one year ago. While I focus on what I like doing best, being entrepreneurial, going from 0 to 1, building new ecosystems and companies and driving our growth across the globe, I’ve found in Peter a partner who will focus on our Dutch operations. He will grow our Dutch organization and keep it operating as a “testing ground” for new propositions that can scale up internationally. Peter will bring real value to our Startupbootcamp, Innoleaps and The Talent Institute leadership team.”

“I’m excited to push these great companies forward by combining my business network and experience working within the corporate world and as partner of the consultancy firm Boer & Croon. Our greatest opportunity is to show how our unique ecosystem of Startupbootcamp, Innoleaps and The Talent Institute work together to bring value to startups, corporates and individuals alike.”

Peter van Grinsven benoemd tot CEO NL van Startupbootcamp, Innoleaps en The Talent Institute

Amsterdam, 6 februari 2018 – Startupbootcamp, Innoleaps en The Talent Institute, onderdeel van het ecosysteem “We Empower Innovators”, kondigen aan dat Peter van Grinsven sinds 1 februari 2018 is aangetreden als CEO Nederland van de drie bedrijven. Peter is verantwoordelijk voor de activiteiten van het kantoor in Amsterdam en neemt hierbij de leiding over de groei. Patrick de Zeeuw, mede-oprichter van Startupbootcamp, Innoleaps en The Talent Institute en CEO global zal zich gaan richten op de internationale uitbreidingsplannen van de 3 bedrijven.

Peter’s overstap naar de Startupbootcamp familie valt samen met de snelle groei van de organisatie, zowel lokaal als internationaal. De afgelopen jaren heeft Startupbootcamp in 10 landen nieuwe kantoren gelanceerd met verdere uitbreidingsplannen. Tegelijkertijd verkennen Innoleaps en The Talent Institute nieuwe mogelijkheden in het merendeel van de meer dan 17+ steden waar Startupbootcamp al kantoren heeft.

Als voormalig directeur bedrijfsontwikkeling van de Koninklijke Schiphol Group en partner van management consultancy adviesbureau Boer & Croon, brengt van Grinsven ervaring op het gebied van strategie, transformatie en talentmanagement.

Mede-oprichter Patrick de Zeeuw merkt op: “We hebben de afgelopen jaren een opschaling doorgemaakt met de nadruk op het “empoweren” van Startups, Scale-ups, bedrijven en talent over de hele wereld. We zijn momenteel actief op 6 continenten en verwachten onze activiteiten in 2018 met minstens 100% te laten groeien.

Onze behoeften van vandaag verschillen nogal van de behoeften van een jaar geleden. Nu ik me meer richt op wat ik het leukst vind: ondernemend zijn, iets opzetten van 0 naar 1, het bouwen van nieuwe ecosystemen en bedrijven en tot slot het aansturen van groei over de hele wereld, heb ik in Peter een partner gevonden die zich zal concentreren op onze Nederlandse activiteiten. Hij zal onze Nederlandse organisatie verder laten groeien en deze laten fungeren als een “broedplaats” voor nieuwe proposities die internationaal kunnen opschalen. Peter zal hiermee echt waarde toevoegen aan ons leiderschapsteam van Startupbootcamp, Innoleaps en The Talent Institute.”

“Ik kijk ernaar uit om deze geweldige bedrijven vooruit te helpen door het combineren van mijn zakelijke netwerk en werkervaring binnen de corporate wereld als partner van het adviesbureau Boer & Croon. Onze grootste kracht is om te laten zien hoe ons unieke ecosysteem van Startupbootcamp, Innoleaps en The Talent Institute samenwerkt om waarde te brengen voor startups, bedrijven en individuen, aldus Peter van Grinsven”.

Notes For Editors
For more information about this press release, contact:
Catherine Smith
Catherine@Innoleaps.com

For Images, Logos, and Dutch & English version of the press release, click here.